Lees de artikelen van Historisch Tijdschrift Aanzet op IsGeschiedenis. Historisch Tijdschrift Aanzet is hét tijdschrift voor en door studenten Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het blad verschijnt twee à drie keer per jaar en publiceert populair-wetenschappelijke artikelen naar aanleiding van eigen onderzoek van studenten.

Het Belgisch toeval

Het Belgisch toeval

Hoe een Brussels relletje tot een onafhankelijkheidsrevolutie leidde.

Over de oorzaken van de Belgische Revolutie van 1830 is nog geen consensus bereikt. Kwam het conflict tussen de noordelijke en zuidelijke provincies van het voormalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voort uit structurele verschillen of is de oorzaak meer in het toeval te vinden? Tim Wencker onderzoekt hoe onvrede in Brussel tot de onafhankelijkheid van België leidde. Lees verder

Het utraquisme in de verdediging

Het utraquisme in de verdediging

De utraquistische kerk en de Boheemse Belijdenis van 1575.

De utraquistische kerk in de zestiende eeuw wordt soms voorgesteld als een verscheurde kerk met een overwegend lutheraans karakter. Daarbij wordt onder meer gewezen op de Boheemse Belijdenis van 1575. Wanneer het religieuze landschap van Bohemen echter in samenhang met deze belijdenis en de Landdag van 1575 wordt beschouwd, dan wordt duidelijk dat de utraquistische kerk zich in die periode wist te handhaven te midden van de katholieken en protestanten. Lees verder

De kindervriend

De kindervriend

Tolerantie tegenover pedofilie in de jaren zeventig en begin jaren tachtig in Nederland.

Geschiedenisstudente Hannah Hamans neemt ons mee naar de jaren zeventig waarin taboes werden doorbroken en seksualiteit zich ontplooide. In deze periode ontstond ook ruimte voor een vrijere visie op pedofilie. Deze visie was niet enkel zichtbaar in de samenleving als geheel, maar vooral ook in de wetenschappelijke wereld: volgens veel wetenschappers was iedereen tot op zekere hoogte pedofiel. Tegenwoordig wordt daar heel anders tegen aangekeken. Lees verder

Verschillende wegen leiden naar Rome

Verschillende wegen leiden naar Rome

Een vergelijking tussen de Amerikaanse burgerrechtenbewegingen in het Noordelijke New York en het Zuidelijke Birmingham.

Martin Luther King en Rosa Parks zijn wereldwijd bekend en staan symbool voor de strijd om gelijke burgerrechten voor Afro-Amerikanen in Amerika. Zij vertegenwoordigden de zuidelijke burgerrechtenbeweging, die de burgerrechtenstrijd in heel Amerika representeert. Dit beeld vraagt echter om nuancering. Er bestonden namelijk grote verschillen tussen de burgerrechtenbewegingen in Noord en Zuid. De bewegingen gebruikten verschillende middelen om gelijke rechten voor Afro-Amerikanen af te dwingen.  Lees verder

King made by the People

King made by the People

Martin Luther King, Jr. en het lokaal activisme in de strijd voor burgerrechten in Montgomery in de jaren vijftig en zestig.

De successen van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten in de jaren vijftig en zestig worden vaak toegeschreven aan de acties van één van haar prominentste leden: Martin Luther King. Met zijn speech, ‘I have a dream’, motiveerde hij talloze mensen om zich in te zetten tegen de rassenscheiding. Kings speech is nog steeds hét kenmerkende moment van de burgerrechtenbeweging. De burgerrechtenbeweging was echter al veel langer actief dan het moment waarop King actief ging deelnemen aan de protesten. De invloed van het lokaal activisme vóór King wordt dus door hem overschaduwd. Dit artikel schijnt meer licht op de inzet van het lokaal activisme vóór King en betoogt dat de inzet van King erg belangrijk was, maar niet overschat moet worden. Lees verder

De kunst ter verdediging

De kunst ter verdediging

Over de vermeende homoseksuele identiteit van Oscar Wilde en zijn verzet hiertegen

In de inleiding van zijn boek The Picture of Dorian Gray schreef Oscar Wilde: ‘All art is quite useless.’ Dit artikel laat echter zien dat Oscar Wilde zijn kunstopvatting gebruikte om zich te verweren in een rechtszaak waarin hij op basis van Dorian Gray werd beschuldigd van sodomie en grove onfatsoenlijkheid. Daarnaast plaatst de auteur de rechtszaak tegen Wilde in een breder kader van moderne identiteitsvorming en de constructie van de categorie ‘homoseksualiteit.’ Er wordt betoogd dat ons rigide begrip van identiteit recent ontstaan is en dat een historische blik ons aan kan zetten tot reflectie hierop. Lees verder

Strijd door tegenstrijdigheid

Strijd door tegenstrijdigheid

De invloed van het nationaliteitenbeleid van de Sovjet-Unie op het ontstaan van het Tsjetsjeense conflict

Al jaren komt Tsjetsjenië vooral in het nieuws vanwege oorlog en geweld. Vers in het geheugen liggen de gijzeling van honderden theaterbezoekers in Moskou door Tsjetsjeense rebellen en de invasies van Russische troepen in de Tsjetsjeense republiek. Ondanks de verkregen autonomie binnen de Russische federatie blijft de drang naar onafhankelijkheid aanwezig. Dit artikel laat zien in hoeverre het Sovjetbeleid het conflict in de hand gewerkt heeft. Lees verder

De Turkse natie 2.0

De Turkse natie 2.0

Het Osmaanse verleden als alternatief middelpunt van politiek geheugen in Turkije

De zeggingskracht van het seculiere gedachtegoed van Atatürk is in het huidige Turkije niet meer zo groot als het ooit was. Het heeft concurrentie gekregen van religieuze krachten in de samenleving, zichtbaar in de opkomst van islamitische politieke partijen vanaf de jaren tachtig. Ten behoeve van deze religieuze politiek is de Osmaanse geschiedenis uit de taboesfeer gehaald. Door de regering-Erdoğan wordt, net zoals onder Atatürk gebeurde, het verleden tot een instrument van politiek en ideologie gemaakt. Lees verder