Lees de artikelen van Keesings Historisch Archief (KHA) op IsGeschiedenis. Het ‘geïllustreerd dagboek van het hedendaags wereldgebeuren’ is in elk geval onontbeerlijk voor journalisten, politici en historici. Vooral omdat zij met de index talloze gebeurtenissen en feiten uit de contemporaine geschiedenis eenvoudig kunnen ontsluiten. Nu op IsGeschiedenis te lezen. 

De Amerikaanse hulpverlening aan Europa

Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft op 7 jan. de gedetailleerde ramingen gepubliceerd inzake de hulpverlening, welke de Europese landen in het kader var het plan-Marshall zullen ontvangen. Deze voorstellen moeten echter nog door het Amerikaanse congres worden aanvaard. Lees verder

Tweede Kamer aanvaardt resoluties Ronde Tafel Conferentie

Op 6 December – zeven jaar na de rede, waarin H.M. Koningin Wilhelmina voor radio-Londen de hoofdlijnen aangaf van de toekomstige structuur van het Koninkrijk 1) – begon de Tweede Kamer haar discussies over het wetsontwerp tot goedkeuring van de resultaten der Ronde tafelconferentie. Lees verder

Hongaars verzet onderdrukt

De opstand in Hongarije, waarvan wij op pag. 12816 een chronologisch overzicht gaven, is op zondag 4 november door troepen van de Sowjet-Unie met geweld onderdrukt. Lees verder

De Belgische koningskwestie

Sedert de oprichting van de Belgische Staat In 1830, heeft nooit in zijn geschiedenis een kwestie het Belgische volk zo scherp verdeeld als de Koningskwestie. Er is ook geen crisis geweest na de wereldoorlogen I en II, die zulk een groot gevaar heeft opgeleverd voor het voortbestaan van de Belgische eenheid en de monarchie. Lees verder

“Euromarkt” en “Euratom”

Op 25 maart hebben de ministers van buitenlandse zaken van West-Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en Italië te Rome hun handtekening gezet onder twee verdragen, waarvan het ene door de voorstanders van Europese integratie en Europese eenheid in het algemeen geestdriftig is begroet, door sommige economen en ondernemers uit de deelnemende landen met optimisme, door andere met scepsis en zelfs met afkeer wordt bezien. Lees verder

Een nationaal schoolpakt

Op 6 november 1958 werd in het kabinet van de minister van openbaar onderwijs Van Hemelrijck (thans minister voor Kongo), door vertegenwoordigers van de drie grote politieke partijen, het schoolpakt ondertekend. Onze Belgische redactie schreef hierover het volgende: Lees verder

Bestand in Korea

Op 27 Juli om 2 uur n.m. (Nederlandse tijd) is het bestand in Korea ingegaan, nadat de leiders van de bestandsdelegaties – voor de V.N. generaal Harrison en voor de Noordelijken generaal Nam Il – om 2 uur ’s morgens (Nederlandse tijd) in de “vredespagode” te Panmoendjon de documenten (18, voor elke partij 9) hadden ondertekend. De teksten zijn in drie talen geschreven: Engels, Koreaans en Chinees. Lees verder

Proces van Neurenberg: Nazileiders geëxecuteerd, Goering pleegt zelfmoord

16 Oct. – De elf nazileiders, die door het Tribunaal te Neurenberg veroordeeld waren tot den dood door den strop, zijn in den nacht van 15 op 16 October in tegenwoordigheid van 33 personen (militaire autoriteiten der vier bezettende mogendheden, doktoren en vertegenwoordigers van de pers) geëxecuteerd. Lees verder