Slag bij Cannae

Slag bij Cannae

Rome is in paniek. Duizenden vrouwen treuren om hun man die nooit meer terug zal komen. Het is 2 augustus 216 voor Christus, en Rome heeft net één van de grootste nederlagen in haar geschiedenis geleden. Bij Cannae zijn de Romeinse legioenen verpletterend verslagen door Hannibal, de Punische generaal.

Lees verder

De Vandalen nemen Carthago in

Genseric Sacking Rome 455

Op 19 oktober 439 neemt koning Geiserik van de Vandalen Carthago in. Carthago was op dat moment een van de belangrijkste Romeinse steden. Hiermee brak Geiserik met het verdrag dat de Vandalen met de Romeinen hadden afgesloten. Hij stichtte het Vandaalse Rijk met Carthago als hoofdstad. Dit rijk strekte zich uit over een groot deel van de kust van Noord-Afrika. Lees verder

4 opmerkelijke veldslagen uit de Romeinse geschiedenis

       20 april 2016
4 opmerkelijke veldslagen uit de Romeinse geschiedenis

stempels-themamaanden-april-rrDe Romeinse legioenen vochten door de eeuwen heen in Europa, Azië en Afrika tegen verschillende rijken, stadstaten, handelsnaties en barbaarse stammen. In hun lange geschiedenis waren de Romeinen over het algemeen superieur, maar sommige belangrijke veldslagen maakten ook een abrupt einde aan hun expansiedrift. Lees verder

De Tweede Punische oorlog: Cannae, Hannibal en Pruisen?

       19 april 2016
De Tweede Punische oorlog: Cannae, Hannibal en Pruisen?

stempels-themamaanden-april-rrDe tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.) was één van de grootste oorlogen van de Oudheid. Hij werd uitgevochten door de Romeinen en Carthago, de twee machtigste rijken van de Middellandse Zee. Twee iconische generaals beheersten het slagveld: Hannibal aan Carthaagse zijde en Scipio Africanus aan Romeinse zijde. Lees verder

Slavenopstanden in het Romeinse Rijk

       7 april 2016
slavenopstanden

stempels-themamaanden-april-rrIn de periode 150-70 v. Chr. bestond er in Italië en Sicilië een verhoogd risico op slavenopstanden. Er waren in relatief korte tijd grote massa’s slaven bijgekomen, die tewerk werden gesteld op de grote landgoederen. Bovendien kwamen grote groepen van hen uit dezelfde gebieden, waardoor zij elkaar konden verstaan. Zij konden zich de vrijheid nog herinneren, verlangden daarnaar terug en konden groepsgewijs in opstand komen.

Lees verder

Een staatkundig overzicht van het Romeinse Rijk (753 v Chr. – 476 n Chr.)

       1 april 2016
Romeinse

Het thema van deze maand is het Romeinse Rijk! We trappen af met een globaal staatkundig overzicht van het ontstaan tot aan het einde van één van ’s wereld grootste imperia aller tijden. Van koningen tot aan keizers en van expansie tot aan burgeroorlogen, het zal allemaal de revue passeren.

Lees verder

Slag bij Trebia tijdens de Tweede Punische Oorlog

Hannibal trekt de Alpen over

Op 18 december 218 v.Chr. vindt de Slag bij Trebia plaats. Deze slag was onderdeel van de Tweede Punische Oorlog tussen het Romeinse Rijk en de Fenicische handelsstad Carthago. De slag vond plaats aan de oevers van de rivier de Trebia in het Romeinse Rijk, waar de Carthaagse troepen onder leiding van generaal Hannibal Barkas de Romeinen versloegen. Lees verder

Hoe schrijf ik mijn scriptie: de literatuurstudie afronden

    1 februari 2013
Het Zwaard van Damocles, afgebeeld door Richard Westall in 1812.

Na ruim twee jaar was Marcellus er eindelijk in geslaagd Syracuse in te nemen. Al die tijd had de aanwezigheid van de Romeinen als ‘het zwaard van Damocles’ boven de stad Syracuse gehangen. Lees verder