Met het christendom worden de gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament bedoeld en alle geloofsovertuigingen en instituten die daaruit voortvloeiden. Sinds de verspreiding van het christendom in het eerste millennium na Christus was het christendom de grootste religie in de Westerse wereld. Lees in het Dossier ‘christendom’ over het ontstaan van deze religie.
Kenmerkend voor de geschiedenis van het christendom zijn de kerstening van Europa en de rest van de wereld, de vorming van het katholieke instituut, de kruistochten en de Reformatie. Het is een tijd van missionarissen en martelaren, priesters en kerken, kardinalen en pausen, ridders en kathedralen en hervormingen en vervolging. Verder passeren martelaren, heiligen, kerken, kruistochten, priesterambten, christelijke gebruiken en de Reformatie de revue.

Oorsprong van St. Patrick’s Day

St. Patrick

Patricius, beter bekend als St. Patrick, blaast zijn laatste adem uit. De van oorsprong Schotse Patrick zag het als zijn missie om het heidense Ierland te bekeren tot het christendom en werd vanwege zijn inspanningen heilig verklaard. Op zijn sterfdag, 17 maart, wordt hij tegenwoordig nog steeds geëerd. Lees verder

Oprichting van de ChristenUnie

Persconferentie in Nieuwspoort met Schutte, de lijsttrekker van de GPV, 9 april 1981 (bron: gahetna.nl)

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart schrijft de redactie over de grootste politieke partijen in Nederland. Niet groot maar ook niet klein is de ChristenUnie. Deze partij is een van de jongste in het hedendaagse Nederlandse parlement en werd pas opgericht in 2001, maar desalniettemin kent de ChristenUnie een lange politieke geschiedenis. Lees verder

Vrede van Augsburg (1555) gaf het protestantisme de vrijheid

       24 februari 2017
Vrede van Augsburg (1555) gaf het protestantisme de vrijheid

Aan het einde van zijn regeerperiode probeerde de Spaanse Habsburgse keizer Karel V (1500-1558) alsnog vrede te creëren in zijn grote rijk. Onder de leuze ‘Cuius regio, eius religio’ (wiens land, diens godsdienst) werd het protestantisme toegestaan in het Duitse rijk. De streng katholieke Karel V had jarenlang gevochten tegen de Reformatie, maar Maarten Luther (1483-1546) had een ongekende kettingreactie in werk gezet. De protestanten waren niet meer te stoppen en eisten godsdienstvrijheid.

Lees verder

Carnaval door de eeuwen heen

       24 februari 2017
Carnaval door de eeuwen heen

Eens per jaar vindt er in de zuidelijke delen van ons land een eruptie van blijdschap plaats die zijn weerga niet kent: carnaval. Iedereen kan dan eindelijk even lekker zichzelf zijn of gek doen. De noordelijke provincies hebben vaak niets met carnaval. Hoe komt dit? En waar komt carnaval eigenlijk vandaan? Lees verder

Karel II ontbindt het Cavalier Parlement in Engeland

       24 januari 2017
Karel II

Op 24 januari 1679 ontbindt koning Karel II van Engeland het Parlement. Dit parlement, ook wel het Cavalier Parlement genoemd, was sinds 8 mei 1661 actief, na de start van de Restauratie in 1660, waarbij Karel weer officieel de macht in handen kreeg na de periode van de Commonwealth. Karel ontbond het parlement wegens een conflict over Lord Danby, de belangrijkste minister van Karel II, en het Pauselijk Plot. Lees verder

Wie was Sint Silvester?

    27 december 2016
Wie was Sint Silvester?

Het oudejaarsfeest is niet een feest dat voortkomt uit het christendom. Al bij de Germanen en bij de Romeinen werden rond deze tijd van het jaar feesten gevierd, bijvoorbeeld het midwinterfeest en de Saturnaliën. De katholieke kerk heeft door de tijd heen geprobeerd grip te krijgen op de oudejaarsvieringen, die weinig te maken hadden met het christendom. Tot op zekere hoogte is dit gelukt: in veel Europese landen staat het oudejaarsavond bekend als het Sint Silvester feest. Wie was Sint Silvester en waarom wordt hij met oud en nieuw vereerd? Lees verder

Karel de Grote wordt tot Keizer gekroond

Karel de Grote wordt tot Keizer gekroond

Rome 800 – In 774 verjaagt Karel de Grote op verzoek van Paus Adrianus I de Longobarden uit Noord-Italie. Daarnaast dwingt hij, als overtuigd christen, ook alle onderdanen van zijn grote rijk zich te bekeren tot het christendom. Op 25 december 800 werd Karel de Grote door Paus Leo III gekroond tot Keizer.

Lees verder

Het kerstverhaal in historisch perspectief

       22 december 2016
Het kerstverhaal in historisch perspectief

De meesten van ons kennen ongetwijfeld het kerstverhaal. Jozef en Maria trekken naar Bethlehem. Maria staat op het punt om geboorte te geven aan Jezus, maar alle herbergen zitten vol. Uiteindelijk krijgen zij een plaats in een stal toegewezen, waar Maria Jezus ter wereld brengt. Enkele herders komen naar de stal om het pasgeboren kind te aanschouwen. De Drie Wijzen komen geschenken aanbieden aan het kindeke Jezus. In dit artikel wordt gekeken naar het kerstverhaal. Is dit in historisch perspectief te plaatsen? Lees verder