Met het christendom worden de gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament bedoeld en alle geloofsovertuigingen en instituten die daaruit voortvloeiden. Sinds de verspreiding van het christendom in het eerste millennium na Christus was het christendom de grootste religie in de Westerse wereld. Lees in het Dossier ‘christendom’ over het ontstaan van deze religie.
Kenmerkend voor de geschiedenis van het christendom zijn de kerstening van Europa en de rest van de wereld, de vorming van het katholieke instituut, de kruistochten en de Reformatie. Het is een tijd van missionarissen en martelaren, priesters en kerken, kardinalen en pausen, ridders en kathedralen en hervormingen en vervolging. Verder passeren martelaren, heiligen, kerken, kruistochten, priesterambten, christelijke gebruiken en de Reformatie de revue.

Verzoener christelijke groeperingen frère Roger vermoord

frère roger

Taizé 2005 – “Ik bracht in mijzelf een verzoening tot stand tussen het geloof van mijn oorsprong, het protestantisme, en het mysterie van het katholieke geloof, zonder de verbondenheid met wie dan ook te verbreken.” Frère Roger was theoloog, verzetsheld en oprichter van de Taizégemeenschap. De verzoening tussen de gescheiden kerken die hij nastreefde kostte hem zijn leven op 16 augustus 2005.  Lees verder

Kopten, Christenen en moslims in Egypte

       28 juli 2017
kopten in egypte

Sinds de val van president Mubarak in 2011 is het geweld tegen koptische christenen in Egypte opgelaaid. Hoewel christenen en moslims tijdens de protesten nog samen de straat op gingen, voer president Morsi van de Moslimbroederschap – die na de revolutie aan de macht kwam – een islamitische koers die weinig ruimte liet aan de christelijke minderheid van het land. De huidige president Sisi beloofde het land te verenigen en de kopten te beschermen, maar deze keer zijn het aanhangers van Islamitische Staat (IS) die het op de christelijke gemeenschap gemunt hebben. Lees verder

Nero en de grote brand van Rome

Nero en de grote brand van Rome

Rome 64 –  “Men schreef hem een brand toe, die meer dan twee derde van Rome verteerde; men verhaalde dat hy denzelven met vermaak boven van een toren had aangezien, zingende een vers op ’t afbranden van Troje.” In de nacht van 19 juli in het jaar 64 vond de grote stadsbrand van Rome plaats. 

Lees verder

Kruisvaarders nemen Jeruzalem in

Verovering jeruzalem

Jeruzalem 1099- Paus Urbanus II riep in 1095 op tot een kruistocht naar het heilige land. Een tocht om de ongelovigen uit het beloofde land te verdrijven. Jeruzalem werd door de kruisvaarders ingenomen op 15 juli 1099. Het was tijdens de eerste kruistocht.

Lees verder

28 juni jarig: Hendrik VIII van Engeland

28 juni jarig: Hendrik VIII van Engeland

Hij wordt gezien als een van de meest charismatische Engelse koningen. Hij trouwt zes keer en laat twee van zijn vrouwen onthoofden omdat ze hem geen mannelijke nakomelingen geven. Hij bekeert tot het protestantisme en benoemt zichzelf tot het hoofd van de kerk van Engeland. Hendrik VIII Tudor wordt op 28 juni 1491 geboren in Greenwich. Lees verder

Uitbraak middeleeuwse plaag: de Sint Vitus dans

Dansmanie Sint-Jans-Molenbeek 1642, gravure van Hendrick Hondius

Op 24 juni 1374 was er in het Duitse Aken een van de eerste grote en plotselinge uitbraken van een mysterieuze ziekte: de Sint Vitus dans, ook wel de dansplaag genoemd. Een grote groep mensen begon te hallucineren en schokkende bewegingen te maken, die vergelijkbaar waren met een dans. De dans-episode eindigde in complete uitputting waarna mensen tot de grond vielen en sommigen het leven lieten. De dansplaag verspreidde zich in de daaropvolgende eeuwen door geheel Europa. Lees verder

Het lijden van Antoni Gaudí

Gaudi

Antoni Gaudí is een succesvolle Spaanse architect die vooral bekend is van zijn kathedraal de Sagrada Familia. Hij wijdde de laatste jaren van zijn leven volledig aan de bouw van deze kerk. Op 7 juni 1926 wordt hij, peinzend over straat lopend, aangereden door een tram. Enkele dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis. Lees verder

Jeanne d’Arc op de Brandstapel

jeanne d'arc op de brandstapel

Rouen 1431 – De Engelsen binden haar ruw op de brandstapel.  Jeanne d’Arc bidt ondertussen samen met een priester. Ze vraagt hem of hij een kruis omhoog wil houden boven het vuur. Als de vlammen omhoog slaan op het marktplein van de Franse stad schreeuwt Jeanne drie keer ‘Jezus’. De sfeer op het plein is gedempt. Mensen huilen om het droevige lot van Frankrijks grootste heldin.

Lees verder