De basis voor de Europese Unie werd onder leiding van Jean Monet en Robert Schuman gelegd in de jaren ’50 van de 20e eeuw met de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (EGKS). In dit dossier komt de geschiedenis van de EU aan bod, die gekenmerkt wordt door integratie, internationaal beleid en supranationale afspraken tussen staatshoofden zoals de verdragen van Rome en Maastricht.

Binnen de grenzen blijven: politiek isolationisme

          27 oktober 2016
Binnen de grenzen blijven: politiek isolationisme

themamaandkopieIsolationisme is het politieke beleid van een volk of een natie om zich af te zonderen van de buitenwereld. Politiek isolationisme ontstaat vaak als angstreactie op dreigingen uit het buitenland. Waar in het verleden was het isolationisme vooral een Amerikaanse en Aziatische aangelegenheid was, is het isolationisme tegenwoordig ook in Europa in opkomst. Waarom isoleerden Japan en de Verenigde Staten zich precies en waarom trekt Europa naar het isolationisme toe? Lees verder

Europese Unie: Van verdeeldheid naar verenigd Europa

          18 oktober 2016
Europese Unie

Rusland is een grootmacht, maar heeft wel veel macht verloren. Veel landen die ten tijde van de Koude Oorlog onderdeel uitmaakten van het Warschaupact behoren vandaag de dag tot de Europese Unie.themamaandkopie
Lees verder

Relatiestatus Engeland & Europa: het is ingewikkeld

       23 juni 2016
Groot-Brittannië en Europa

De afgelopen maanden is een bijzondere term steeds vaker in het nieuws voorbij gekomen: Brexit! Het duidt het eventueel uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Op 23 juni 2016 is het zover, tot 23:00 kunnen de Britten stemmen over hun toekomst. Hoe was de band tussen Engeland & Europa door de eeuwen heen?

Lees verder

Beethoven dirigeert de eerste versie van zijn Negende Symfonie

Beethoven

Ludwig van Beethoven wordt geboren op 16 of 17 december 1770 in Bonn. Beethoven is een virtuoos componist. Zijn stijl wordt vergeleken met die van Mozart en Haydn. Op 7 mei 1824 dirigeert Beethoven voor het eerst zijn Negende Symfonie. De uitvoering is een hoogtepunt in de geschiedenis van de klassieke muziek. Lees verder

5 opmerkelijke referenda uit het verleden

       6 april 2016
referenda

In het gehele land kan de Nederlandse bevolking stemmen aangaande het associatieverdrag van Oekraïne met Europa. De grote vraag is of de opkomst hoog genoeg zal zijn voor een geldige volksraadpleging. Daarvoor moet minimaal dertig procent van de kiesgerechtigde mensen opdagen.

Lees verder

Het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste Nederlandse troef tegen meer politieke samenwerking in Europa

    17 maart 2016
Het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste Nederlandse troef tegen meer politieke samenwerking in Europa

Op 23 juni 2016 mogen de Britten zich uitspreken over het Britse EU-lidmaatschap. Het is niet uitgesloten dat de Britten de Unie de rug toekeren. Dit terwijl de Britse toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap, de voorganger van de EU, zwaarbevochten was.

Lees verder

De Volkenbond & de herverdeling van Europa

       3 februari 2016
De Volkenbond & de herverdeling van Europa

Na de Eerste Wereldoorlog was de wereld in rep en roer. FEBRUARIEen generatie was verloren, verschillende volkeren streefden naar soevereiniteit en de Volkenbond werd opgericht. Via het Verdrag van Versailles werd besloten hoe Duitsland zou moeten boeten voor deze oorlog en de kaart van Europa veranderde na het verdrag drastisch. 

Lees verder

Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

    8 januari 2016
Europa Raad

Vanaf 1 januari tot 1 juli is het zover: Nederland is wederom voorzitter van de Raad van de Europese Unie en zal zich richten op innovatie en werkgelegenheid. Het is de twaalfde keer dat ons land het voorzitterschap op zich neemt, waarvan de vorige keer in 2004 was en de keer daarvoor in 1997. Het Verdrag van Amsterdam werd getekend in dat jaar.
Lees verder