Geschiedenis van Frankrijk. Hieronder staan artikelen over de geschiedenis van Frankrijk door de eeuwen heen. 

Eduard III koning van Engeland

Eduard III koning van Engeland

Op 25 januari 1327 wordt Eduard III gekroond tot koning van Engeland. Tijdens zijn koningschap begint hij de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) en voert hij oorlog tegen Schotland. Aanvankelijk is Eduard een succesvol vorst, maar uiteindelijk stort hij door zijn vele oorlogsinspanningen de Engelse bevolking in armoede. Hij is één van de weinige vorsten die meer dan vijftig jaar over Engeland regeert.
Lees verder

De eerste solo-vlucht over de Atlantische Oceaan

    23 januari 2015
De eerste solo-vlucht over de Atlantische Oceaan

In augustus 2013 vlogen ruim 2.500 vliegtuigen over de Atlantische Oceaan. Negentig jaar geleden was dat een heel ander verhaal. Terwijl in 2010 ruim een miljoen mensen van New York naar Parijs vlogen of andersom, was dat getal in 1924 nul. Om de luchtvaart te stimuleren werd er in dat jaar een prijs uitgeloofd voor de eerste succesvolle vlucht tussen New York en Parijs. Een prijs die elke piloot en vliegtuigfabrikant van de jaren ’20 in haar ban hield. Lees verder

Het Parijs van Haussmann

       12 januari 2015
Het Parijs van Haussmann

Zondag 11 januari 2015 keek de hele wereld naar Parijs. Zo’n 1,3 miljoen liepen door de straten van Parijs tijdens de ‘Mars van de Republiek’. De grote pleinen en brede boulevards zijn het resultaat van de grootse plannen van de baron de Haussmann. Lees verder

Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’

Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’

Op 11 januari 1941 wordt de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ opgericht. Ondanks de korte bestaansperiode, de Brigade wordt opgeheven in december 1945, kent het een aantal successen. In eerste instantie is het leger zo slecht getraind dat prins Bernhard weigert de naam van zijn dochter te verbinden aan de Brigade. Een aantal maanden na de oprichting draagt het echter alsnog de naam Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ en vecht het onder geallieerde leiding voor de bevrijding van Nederland.
Lees verder

De eerste terroristische golf

       9 januari 2015
De eerste terroristische golf

Drie zwaarbewapende gemaskerde mannen drongen woensdagochtend 7 januari in Parijs de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo binnen en doodden daar zeker 12 mensen. Volgens getuigen riepen de daders ‘Allahu Akbar’ (God is groot) en noemden ze redacteuren bij naam voor ze hen doodden, wat er op wijst dat het gaat om een gerichte aanslag. Terrorisme is geen nieuw fenomeen. Aan het einde van de negentiende eeuw had het westen voor het eerst te maken met een golf van terroristische aanslagen. Lees verder

Charlie Hebdo en de Franse traditie van spotprenten

       8 januari 2015
Charlie Hebdo en de Franse traditie van spotprenten

Op 7 januari 2015 drongen zwaarbewapende mannen de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo binnen. In en om het kantoor van het weekblad schoten ze 12 mensen dood. Waarschijnlijk uit wraak voor de felle satirische cartoons en publicaties van het weekblad. Charlie Hebdo staat in een lange traditie van Franse satirische bladen. Lees verder

François Grimaldi verovert Monaco

François Grimaldi verovert Monaco

Op 8 januari 1297 grijpt de Grimaldi-familie voor het eerst de macht in Monaco. François Grimaldi bedenkt een list om de stad te veroveren en zo zijn naam te verbinden aan de kleine stadstaat Monaco. In de jaren hierna blijft de familie regeren over het prinsdom en wordt zelfs in de statuten opgenomen dat prinsen verplicht de achternaam Grimaldi moesten dragen.
Lees verder

Louis Daguerre en de eerste foto van de maan

Louis Daguerre en de eerste foto van de maan

Op 2 januari 1839 maakt de Fransman Louis Daguerre de eerste foto van de maan. Na jaren van experimenteren is het hem gelukt een systeem te ontwikkelen waarmee beelden vastgelegd kunnen worden. Hij heeft eerder al de eerste foto van een persoon op zijn naam geschreven en daar komt nu dus de eerste foto van de maan bij. Hiermee is hij zijn concurrentie te snel af en wordt hij een van de voorlopers van de huidige fotografie.
Lees verder

Slag bij Savenay

Vendée

Op 23 december 1793 vindt de slag bij Savenay plaats, de laatste belangrijke slag van de opstand in de Vendée. Een republikeins leger verslaat hier royalistische troepen. Lees verder

De moord op Willem I van Normandië

moord op Willem Langzwaard

Op 17 december 942 wordt Willem I van Normandië, ook wel Willem Langzwaard genoemd, vermoord. Hij was de tweede graaf van Normandië en volgde in 927 zijn vader op. Na een conflict met de graaf van Vlaanderen wordt Willem I vermoord. Lees verder

Militaire Willemsorde vernoemd naar Willem met de Hoorn

       4 december 2014
Militaire Willemsorde vernoemd naar Willem met de Hoorn

Op 4 december reikte koning Willem-Alexander de Militaire Willemsorde uit aan majoor Gijs Tuinman. De majoor ontving de hoogste militaire onderscheiding voor moed en dapperheid tijdens missies in Afghanistan. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de Militaire Willemsorde niet vernoemd naar koning Willem I, maar naar Willem met de Hoorn (752-812). Lees verder

Leven en werk van Johannes Calvijn

       4 december 2014
Leven en werk van Johannes Calvijn

Johannes Calvijn was een zestiende eeuwse protestantse theoloog die vaak in één adem genoemd wordt met Maarten Luther. Net als Luther zette hij zich fanatiek in voor de hervorming van de katholieke kerk door het publiceren van vele theologische teksten. Maar waar Luthers invloed beperkt bleef tot geschriften en prediken, stichtte Calvijn een christelijke gemeenschap in Genève, die als voorbeeld ging dienen voor andere steden in Europa. 
Lees verder

Religie en de Franse verlichting

       1 december 2014
Religie en de Franse verlichting

De Europese verlichting was een periode van grofweg de zeventiende tot de negentiende eeuw, die gekenmerkt wordt door de (her)waardering van de menselijke rede. Het is enerzijds een intellectuele stroming waarbinnen wordt nagedacht en gediscussieerd over de rol van God en religie in de samenleving. Religiekritiek wordt daarbij niet geschuwd. Anderzijds kan de verlichting worden gezien als een periode van grote sociale hervormingen. Zo werd de gelijkheid tussen mannen en vrouwen wettelijk vastgelegd en streefde men naar democratie.
Lees verder

Napoleon steekt de Berezina over

Napoleon steekt de Berezina over

Op 29 november 1812 ontsnapte de Franse Grande Armee aan totale vernietiging. Op de terugtocht van de mislukte veldtocht naar Moskou dreigde het leger van Napoleon ingesloten te raken bij de rivier de Berezina (Wit Rusland). Dankzij doorzettingsvermogen en geluk wist het hongerige en verzwakte leger van Napoleon de rivier over te steken en te ontsnappen.
Lees verder

Paus Urbanus II roept de eerste kruistocht uit

Paus Urbanus II roept de eerste kruistocht uit

Op 27 november 1095 hield paus Urbanus II een toespraak tijdens het Concilie van Clermont. In een vurig betoog riep hij zijn toehoorders op om met een verenigd christelijk leger naar het oosten te trekken om het Heilige Land terug te veroveren op  de Seltsjoeken. Lees verder

De Geschiedenis van Cartier

       26 november 2014
De Geschiedenis van Cartier

Op 25 november 2014 werden twee overvallers opgepakt die hadden ingebroken bij een van de bekendste en duurste juweliers van Parijs. Zij hadden namelijk geprobeerd het beroemde filiaal van Cartier op de Champs-Élysées te beroven. Na een wilde achtervolging waarbij de overvallers ook nog een man gijzelden, gaven zij zich ’s avonds over in een kapsalon. Cartier is een gerenommeerd horlogemaker en juwelier en heeft sinds haar oprichting een extravagante klantenkring opgebouwd. Lees verder