De Verenigde Naties (VN) werden opgericht na afloop van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Doelstelling van de organisatie is om met alle landen ter wereld gezamenlijke beslissingen te nemen over de wereldproblematiek. Zo beslissen de lidstaten onder meer over het internationale recht, mondiale veiligheid, mensenrechten en de wereldwijde economie. De VN bestaat onder meer uit de Algemene Vergadering, het Internationaal Gerechtshof, UNESCO, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank.

Internationaal Zeerechttribunaal in navolging van Hugo de Groot

       15 juni 2017
Internationaal Zeerechttribunaal in navolging van Hugo de Groot

Hoogleraar Liesbeth Lijnzaad van de Universiteit van Maastricht is benoemd tot rechter bij het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg. Het Internationaal Zeerechttribunaal is schatplichtig aan het Mare Liberum-concept van de Nederlandse geleerde Hugo de Groot.
Lees verder

20 mei 2002 – Oost-Timor wordt onafhankelijk

Protesten voor erkenning Oost-Timor

Na een periode van vierentwintig jaar onder Indonesisch bewind werd Oost-Timor op 20 mei 2002 officieel onafhankelijk verklaart. Bij de toetreding van Oost-Timor tot de Verenigde Naties datzelfde jaar koos het land voor zijn van oorsprong Portugese naam: Timor-Leste. Sinds de kolonisatie van de Portugezen in de zestiende eeuw is Oost-Timor door de eeuwen heen meerdere malen geannexeerd door diverse landen. Lees verder

Gifgas in Syrië en het mogelijk ingrijpen door de Westerse wereld

          4 april 2017
Barack Obama spreekt bij de Verenigde Naties

TRENDING: Bij een mogelijke gifgasaanval in Syrië door Syrische of Russische troepen op 4 april 2017 zijn minstens dertig doden gevallen. Sinds het Protocol van Genève van 1925 hebben de meeste landen afgesproken geen chemische wapens meer te gebruiken. Toch is dit niet de eerste keer dat in Syrië gifgas wordt gebruikt.

Lees verder

De val van Srebrenica 1995

       15 maart 2017
Srebrenica

De Turkse President Erdogan beschuldigde Nederland deze week van het doden van achtduizend moslims in Srebrenica in 1995. Destijds waren Nederlandse troepen gelegerd in Bosnië om de Bosniërs te beschermen tegen Servische rebellen. In juli 1995 bedreigden Servische troepen de Nederlandse legerbasis. Het Nederlandse leger was uiteindelijk niet in staat om de moord op duizenden moslims door het Bosnisch-Servische leger te voorkomen.

Lees verder

De Geschiedenis van de VN organisatie UNESCO

De Geschiedenis van de VN organisatie UNESCO

Op 16 november 1945 werd de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) opgericht. Deze organisatie zet zich in voor armoedebestrijding, vredesopbouw, onderwijs, duurzame ontwikkeling, wetenschap en cultuur, maar is bij het grote publiek vooral bekend vanwege de UNESCO Werelderfgoedlijst. Haar hoofdkantoor bevindt zich in Parijs. Lees verder

De conferentie van Potsdam

       15 november 2016
Potsdam

Van 17 juli tot 2 augustus 1945 kwam ‘the big three’ samen in Potsdam: Stalin, Churchill (later vervangen door Clement Attlee) en Truman. Tijdens de conferentie overlegden geallieerde leiders over de concrete consequenties voor Duitsland, negen weken nadat het land zich over gaf. Lees verder

De toespraak van Arafat bij de Verenigde Naties

New York 1974 – ‘Ik sta hier vandaag voor u met een olijventak en een pistool van een vrijheidsstrijder. Laat de olijventak niet uit mijn hand vallen. Ik herhaal: laat de olijventak niet uit mijn hand vallen.’ Zo sprak Yasser Arafat op 13 november ten overstaan van de Verenigde Naties.

Lees verder

De Suezcrisis op zijn heetst

De Suezcrisis op zijn heetst

In de nacht van 5 op 6 november 1956 landden Britse en Franse troepen in Egypte bij het Suezkanaal. Hiermee bereikte de Suezcrisis een hoogtepunt. Een week eerder waren Israëlische troepen Egypte al binnen gevallen. De actie kon echter niet op internationale goedkeuring rekenen. Israël, Frankrijk en Groot Brittannië moesten hun troepen terugtrekken. Daarmee markeert de Suez-crisis het einde van de Franse en Britse positie als een internationale grootmacht.
Lees verder